پروژه‌ی سمپلینگ لیپتون

 

پروژه‌ی سمپلینگ لیپتون

اجرا شده توسط آژانس تبلیغاتی کوشا به مناسبت ماه رمضان
این پروژه در 32 نقطه در 7 شهر انجام شد و آمار آن به شرح زیر است:
• توزیع بیش از 256 هزار نمونه چای خشک.
• توزیع بیش از ۱۰ هزار بادکنک در میان کودکان.
• تعداد روز کاری : 77 روز.
• نظر سنجی از 6200 نفر در مورد نحوه تبلیغات

پروژه‌های دیگر آژانس تبلیغاتی کوشا
قبلی
بعدی