پروژه پروموشن و سمپلینگ صحت

در این پروژه برای محصولات متفاوت کمپین های استانی طراحی شد
در هر استان نیاز به ترویج فروش محصول خاصی بود که این هدف با کمپین های متفاوتی که شامل موارد زیر میشدند به نتیجه رسید.
• موبایل بیلبورد
• قرعه کشی و ایونت برای مشتریان
• قرعه کشی و ایونت برای خرده فروش های برتر