کمپین 360 درجه همراه واقعه

کمپین ۳۶۰ درجه همراه اول
“همراه واقعه”
ایده پردازی و اجرا توسط آژانس تبلیغاتی کوشا