آگهی تلویزیونی بانک ملت

آگهی تلویزیونی بانک ملت

“امنیت و آسایش را یکجا تجربه کنید”

تهیه‌کننده: آژانس تبلیغاتی کوشا

ایده‌پردازی: محمدرضا هاشمیان

مشاور هنری: سعید سبحانی

کارگردان: امیرحسین ترابی تدوین: میثم حاجیلیان

پروژه‌های دیگر آژانس تبلیغاتی کوشا
قبلی
بعدی