اختتامیه کمپین شیر غنی شده کاله

اختتامیه کمپین شیر غنی شده کاله

مدیریت اجرایی : ترانه بنکدار
مدیر ایده پردازی: حمیدرضا کشانی
تیم ایده پردازی : امیر عالمی
اجرا و دوبله زنده : هومن خیاط و گروه تهران دابشو
تدوین: نیکان خبازی
مدیر فیلم برداری : سجاد سلیمانی
فیلم بردار : ناصر سجادی

تهیه شده در آژانس تبلیغاتی کوشا

پروژه‌های دیگر آژانس تبلیغاتی کوشا
قبلی
بعدی