ایونت شب یلدا شرکت سولیکو

مدیریت اجرایی : ترانه بنکدار
مدیر استراتژی : میلاد میلانی
مدیر ایده پردازی: حمیدرضا کشانی
تیم ایده پردازی : امیر عالمی
اکانت منیجر : مونا قوشچی
ایونت پلنر : سجاد سلیمانی
اجرای زنده : هومن خیاط
تدوین: نیکان خبازی
مدیر پروژه : ابراهیم محمدی
مدیر تیم فیلم برداری : ناصر سجادی

آژانس تبلیغاتی کوشا