ایونت مشترک ایرانسل و هوآوی در پاساژ پایتخت

ایونت مشترک ایرانسل و هوآوی در پاساژ پایتخت

این پروژه که با همکاری ایرانسل و هواوی انجام همراه با اجرای قرعه کشی و اهدای جوایز در پاساژ پایتخت بود
تعداد حاضران در ایونت: بیش از 1000 نفر
تعداد برندگان قرعه کشی :100 نفر

اجرا شده توسط آژانس تبلیغاتی کوشا

پروژه‌های دیگر آژانس تبلیغاتی کوشا
قبلی
بعدی