برند اکتیویشن مای بیبی

برند اکتیوشن مای بیبی و ساخت شهر کودکان در مجمتع بام لند برای لانچ محصول پوشک پول آپ (pull up)

مدیر پروژه : لیلا میرزایی

ایده پردازی و اجرا توسط آژانس تبلیغاتی کوشا