تیزر تلویزیونی “همراه واقعه” همراه اول

تیزر تلویزیونی کمپین “همراه واقعه” همراه اول

ایده پردازی و اجرا توسط آژانس تبلیغاتی کوشا