تیزر دیجیتال برند باریویتال

تیزر دیجیتال برند باریویتال

ساخت تیزر دیجیتال برند باریویتال جهت معرفی محصول مولتی ویتامین این برند دارویی، با بازی پوریا پورسرخ، توسط آژانس تبلیغاتی کوشا صورت گرفت.

این تیزر در کمپین دیجیتال برند دارویی باریویتال در خرداد ماه 1400 به نمایش درآمد.

پروژه‌های دیگر آژانس تبلیغاتی کوشا
قبلی
بعدی