جشنواره نوروزی هوآوی

اَبَر جشنواره نوروزی هوآوی

ایده پردازی و اجرا توسط آژانس تبلیغاتی کوشا

در این پروژه که در نوروز 1399 اجرا شد از ون‌های برندد شده برای پروموت جشنواره نوروزی هوآوی در سه شهر تهران، اصفهان و شیراز استفاده شد.

پروژه‌های دیگر آژانس تبلیغاتی کوشا
قبلی
بعدی