ایده پردازی تبلیغاتی

خلاقیت د‌ر کوشا

خلاقیت صدای شما برای خلق یک ارتباط است

تبلیغات مگر چیزی جز جلب توجه مخاطب و پس از آن  حفظ و تدوام آن به وسیلۀ ایجاد حس اعتماد و وفاداری در مشتریان است؟

شگردهای تبلیغاتی وقتی به تکرار برسند و تازگی خودرا از دست بدهند، تبلیغات به یک کنش توخالی بدل می‌شود. صدایی که به گوش کسی نمی‌رسد.

ما در تیم خلاقیت با ایده‌پردازی و ارائۀ راهکارهای خلاق و نو، قصد داریم متفاوت‌تر، برجسته‌تر و فراگیرتر از همیشه صدای تبلیغات شما باشیم.

مسیر خلاقیت در کوشا

استراتژی نقشۀ راه خلاقیت است

می‌توان بی‌هیچ قید و بندی خلاق بود، اما با چیدن آجرها روی هم، بدون برنامه، بدون نقشۀ راه نمی‌توان خانه ساخت. در کوشا همه چیز با داده‌های علمی و تحلیل بازار شروع می‌شود. در واحد استراتژی نقشه مسیر تعیین می‌شود.از بین تمام ایده‌ها، ایده‌هایی که بتوانند به بهترین شکل اهداف استراتژیک را تامین کنند، برگزیده می‌شوند و سپس خروجی ایده‌پردازی به واحد‌های دیگر برای اجرا یا طراحی نمونه‌‌های اولیۀ کانسپت‌های بررسی شده ارجاع داده می‌شوند.

خدمات خلاقیت در کوشا

خلاقیت هرکجای مسیر در خدمت شماست ​

اتاق فکر کوشا در تمام زمینه‌های مرتبط با برند و تبلیغات آمادۀ ارائۀ خدمات ایده‌پردازی به شماست.  از مهمترین خدمات واحد خلاقیت به موارد زیر می‌توان اشاره کرد:

  • خدمات نام‌گذاری:  ایده‌پردازی نام ‌برند، نام محصول و…
  • ایده‌پردازی شعار و تگ لاین
  • ایده‌پردازی و تدوین کمپین‌های محیطی
  • نگارش سناریو‌ی تیزر‌های تلویزیونی
  • ایده‌پردازی کمپین‌های دیجیتال
  • خدمات مشاوره‌ای در ایده‌پردازی برای تولید محصولات