طراحی کمپین محیطی بانک ملی

طراحی کمپین محیطی بانک ملی

سهامت رو آنلاین بخر

ایده پردازی و اجرا توسط آژانس تبلیغاتی کوشا

مدیر خلاقیت و ایده‌پردازی : حمیدرضا کشانی
مدیر هنری : امیر رجبی
تیم ایده‌پردازی : امیر عالمی، حسین معارف
اکانت: پروانه یونسی

پروژه‌های دیگر آژانس تبلیغاتی کوشا
قبلی
بعدی