پروژه‌ی همراه بورد شون

پروژه‌ی همراه بورد شون

“حواست هست؟ هوا آلودست”
اجرا شده توسط آژانس تبلیغاتی کوشا در مجتمع کوروش تهران

پروژه‌های دیگر آژانس تبلیغاتی کوشا
قبلی
بعدی