پروژه سمپلینگ “دنيای بلوبری من”

‌‌سمپلينگ نوشيدنی‌های جديد سان استار در مجموعه ورزشی انقلاب
“دنيای بلوبری من”
اجرا: آژانس تبليغاتی كوشا