پروژه سمپلینگ محصولات نسکوئیک

پروژه سمپلینگ و پروموت محصولات نسکوئیک

اجرا شده در فروشگاه‌ها و سوپرمارکت‌ها و بازارهای سنتی

ایده پردازی و اجرا توسط آژانس تبلیغاتی کوشا – سال 1396

پروژه‌های دیگر آژانس تبلیغاتی کوشا
قبلی
بعدی