پروژه پروموشن آقای فرش

پروموشن محصولات آقای فرش

آمار پروژه:

تعداد نیروی انسانی طرح: 45 نفر
مدت اجرا 40 روز
حضور در 116 ناحیه تهران
بیش از 4100 کیلومتر سفر درون شهری
آگاهی از برند: 2896000 نفر
مخاطب: 47549 نفر
تعداد ووچر توضیع شده: 38875

اجرا شده توسط آژانس تبلیغاتی کوشا

پروژه‌های دیگر آژانس تبلیغاتی کوشا
قبلی
بعدی