کمپین “بهش فکرکنجدی”

وایرال ویدیوی کمپین “بهش فکرکنجدی” برند حلوای عقاب

ایده پردازی و اجرا توسط آژانس تبلیغاتی کوشا