کمپین “بهش فکرکنجدی”

حلوای عقاب

حلوای عقاب

وایرال ویدیوی کمپین “بهش فکرکنجدی” برند حلوای عقاب

ایده پردازی و اجرا توسط آژانس تبلیغاتی کوشا

پروژه‌های دیگر آژانس تبلیغاتی کوشا
قبلی
بعدی