کمپین تبلیغاتی اپلیکیشن بازیک

کمپین تبلیغاتی اپلیکیشن بازیک

این کمپین تبلیغاتی در دو بخش اصلی BTL و دیجیتال توسط آژانس تبلیغاتی کوشا ایده پردازی و اجرا شد.

پروژه‌های دیگر آژانس تبلیغاتی کوشا
قبلی
بعدی