کمپین تبلیغاتی ایران با ماست برند کاله

کمپین تبلیغاتی “ایران با ماست” برند کاله

این کمپین در دو بخش اصلی BTL و دیجیتال، توسط آژانس تبلیغاتی کوشا ایده پردازی و اجرا شد.

پروژه‌های دیگر آژانس تبلیغاتی کوشا
قبلی
بعدی