کمپین دیجیتال “عشق چشیدنیست” برند بایودنت

کمپین فول دیجیتال

“عشق چشیدنیست”

ایده پردازی و اجرا توسط آژانس تبلیغاتی کوشا

پروژه‌های دیگر آژانس تبلیغاتی کوشا
قبلی
بعدی