کمپین ستاره اول

کمپین ستاره اول
این ستاره یک جایزه دارد
مدیر خلاقیت و ایده‌پردازی : حمیدرضا کشانی
سناریو : حسین معارف
مدیر هنری : امیر رجبی
تصویرسازی : امیررضا میرزایی
موشن گرافیست : امیررضا میرزایی
تدوین : نیکان خبازی
اکانت: پروانه یونسی