کمپین “سه‌شنبه‌های بدون خودرو”

کمپین “سه‌شنبه‌های بدون خودرو” برند نسکوئیک در روز دوچرخه سواری

ایده پردازی و اجرا توسط آژانس تبلیغاتی کوشا

پروژه‌های دیگر آژانس تبلیغاتی کوشا