کمپین لباس ها عاشق می‌شوند

کمپین تبلیغاتی لباس ها عاشق می‌شوند که توسط آژانس تبلیغاتی کوشا طراحی و اجرا شده است.

کمپین لباس ها عاشق می‌شوند

جشنواره فروش محصولات اکتیو

اجرا شده توسط آژانس تبلیغاتی کوشا

این ایونت در سه مکان اجرا شد: برج میلاد مجتمع پالادیوم و مجتمع کوروش.

در این ایونت ها بازی های کامپیوتری اختصاصی برای اکتیو طراحی شده بودند بازدیدکنندگان میتوانستند این بازی ها را با حرکات بدن کنترل کنند که باعث استقبال بازدیدکنندگان شد.

آمار ایونت برج میلاد:
مدت اجرا: 15 روز
تعداد نیروی انسانی: 15 نفر
آگاهی از برند: 180000 نفر
تعداد مخابطان:64102 نفر
تعداد نمونه های توضیع شده: 28188
تعداد افراد شرکت کننده در قرعه کشی:10382 نفر
تعداد افراد شرکت کننده در بازی های کینکت و بابل: 3300 نفر
آمار ایونت مجتمع پالادیوم و کوروش:
مدت اجرا: 30 روز
تعداد نیروی انسانی: 10 نفر
آگاهی از برند: 36000 نفر
تعداد مخابطان:26734 نفر
تعداد نمونه های توضیع شده: 17739
تعداد افراد شرکت کننده در قرعه کشی:23859 نفر
تعداد افراد شرکت کننده در بازی های کینکت و بابل: 11000 نفر

پروژه‌های دیگر آژانس تبلیغاتی کوشا
قبلی
بعدی